top of page

Bestyrelses Forum 2024

Bestyrelsesforum 2024.jpg

Kære bestyrelsesmedlemmer i Antvorskov Division

Bestyrelsesforum giver mulighed for at udveksle erfaringer, lære nyt til sin egen gruppe, få inspiration og lære hinanden at kende på tværs af grupperne.

Forummet foregår:

Karl af Riise Sorøs hytte (Fægangen 7, 4180 Sorø)

Klokken 19.00 til klokken 21.00.

 

Der vil være sørget for te, kaffe og snacks.

 

Vi håber på at se så mange som muligt!

Hilsen bestyrelsen i Karl af Riise

 

Dagsorden:
Mandag d. 15/04/2024


19:00 Ankomst og velkomst

19:10 Kort præsentation af de fremmødte
Hvem er jeg, hvad er min rolle i bestyrelsen osv.

19:20 Program præsenteres

19:25 Inddeling i dialoggrupper og erfaringsudveksling om ønskede emner

20:30 Fælles opsummering

21:00 Fælles afslutning

Find Facebookbegivenhed her:

https://www.facebook.com/events/8128804573814162

bottom of page