top of page

Afdelinger >  Bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at gruppen udvikler sig, overholder korpsets love og arbejder ud fra korpsets værdier.

Der er en bred vifte af værktøjer til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har ansvar for, at:

 

Værktøjer og læsestof til udvikling af gruppen

Udvikle handler dels om at udvikle aktiviteter, arbejdsformer, ture og lignende, men også om at sikre, at gruppen får nye medlemmer, så den ikke går i stå på grund af for få spejdere til aktiviteterne.

Find inspiration som bestyrelsesmedlem på DDS 's hjemmeside HER

Bestyrelsesarbejde

Er du ny i bestyrelsen giver hæftet 'Velkommen i Bestyrelsen' et godt indblik i korpset, bestyrelsesarbejde og hvad de kendetegner en sund spejdergruppe.

Download "Velkommen i bestyrelsen" her i PDF

Skabelon til budget og regnskab

Til når I skal på tur eller ved afholdelse af arrangementer
Et arbejdsredskab til at holde styr på indtægter  og udgifter i forbindelse med arrangementer og ture.
Udarbejdet af Pia, Divisionsrevisor.

Download excel filen her:
Budget_Regnskab_Tilmelding blank.excel
bottom of page