Grenene  >  Gruppeledere

Gruppeledere

Gruppelederen er en daglig leder af spejderarbejdet og personaleleder for de øvrige ledere. I kan med fordel have flere gruppeledere og mindst én af disse skal være med i bestyrelsen. Det er de daglige ledere i hver aldersopdelt afdeling. De er ansvarlige for planlægningen af møder og ture.

  • Udvikling af gruppen, og sørge for at vi var på vej den rigtige retning

  • Sørge for at der er god kontakt mellem bestyrelse og ledergruppe

  • Lederpleje såsom sociale arrangementer imellem afdelingerne

  • Give en god modtagelse til nye ledere, spejdere, forældre og andre

  • Være bindeled mellem gruppen og divisionen og andre enheder i Det Danske Spejderkorps

Udover grenmøder på fællesledermøderne (se modellen "Årshjulet for fælles arrangementer") inviteres alle gruppeledere i divisionen også til møde med Divisions chefen ca. 4 gange om året.

Gruppelederne er selv med til at bestemme indholdet på møderne, hvor Divisions chefen forsøger at gøre meget ud af erfaringsudveksling.

Find inspiration som gruppeleder på DDS 's hjemmeside HER

Er du gruppeleder så kan du ansøge om,

at blive medlem af Facebook gruppen:

Antvorskov Division Gruppeledere

Gruppeledere
  • Facebook Social Icon

Årshjulet

For gruppeledere

Marts: Gruppeledermøde

Maj: Gruppeledermøde

September: Gruppeledermøde

November: Gruppeledermøde

Gruppeleder møde
Gruppeleder møde
Gruppeleder møde
Gruppeleder møde