top of page

Info >  Tilskud og legater

Tilskudspuljer, fundraising & legater

Beregn Besparelser
Credit Vurdering
Skole ansøgning

Antvorskov Divisions tilskudspulje

Puljen er tænkt som en støtte til de grupper der ønsker uddannelse

af deres ledere samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse

på korpsrådsmøde, men mangler midler til det.

Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige

kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling, dog gives der kun

tilskud til ledere under grupper i Antvorskov Division og kun til selve

kurset ikke transport, overnatning m.m. hvis dette ikke er en del af

deltager betalingen. Ligeledes skal alle kurserne være på ansøgnings-

tidspunktet ikke afholdte kurser.

 

Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschef(erne)

samt divisionskasseren efter følgende devise:

 • Antal deltagere

 • Deltagernes navn

 • Arrangement/kursus navn eller type samt dato

 • Omkostninger for arrangement/kursus

 • Ønsket beløb

 • Forventet tilskud fra kommunen/andre til overstående

DC(er) og DK vil stå for behandling af ansøgninger og fordeling af tilskud

med formålet at hjælpe flest ansøgere mest muligt.

Retningslinjer

Deadlines:

 • Vinter: Deadline 1. januar - svar 1. februar (DKK 4.000,-)

 • Forår: Deadline 1. maj – svar 1. juni (DKK 4.000,-)

 • Efterår: Deadline 1. oktober - svar 1. november (DKK 4.000,-)

Da de voksne lederes uddannelse tit nedprioriteres i grupperne defineres følgende:

 • Gruppe-, gren- og bestyrelsesmedlemmer er dækket ind på kurser samt alle stemmeberettigedes deltagelse ved korpsrådsmøde.

 • PLAN kurser er IKKE dækket.

 

Korpsrådsmøde:

 • Der gives maksimalt 600,-/person til deltagelse på Korpsrådsmøde

 • Der gives kun tilskud til stemmeberettigede til Korpsrådsmøde

 • I ansøgningen skal der angives navne på de personer der søges tilskud til

Antvoskov Divisions tilskudspulje
Antvorskov-logo-Facebook.jpg

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Legatbogen er en gratis søgemaskine for fonde & legater. Vi hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere.

De drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde.

Deres søgemaskine gratis. Den er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Her er linket til deres hjemmeside

 
Kontakt

 

I er velkommen til at kontakte dem på tlf. 4244 7403, eller hvis I har spørgsmål eller vil vide mere om Legatbogen.


Legatbogen A/S
Svanemøllevej 16
2100 København Ø

Mail: support@legatbogen.dk

Legatbogen
legatbogen.jpg
Tilskudspulje i kommunerne

Tilskudspuljer i kommunerne

Der er mulighed for at gruppen kan søge om tilskud til

arrangementer og nye initiativer, afholdelse af mesterskaber

og etablering/renovering af faciliteter hos kommunen som

gruppen ligger i.

Hvem kan søge?

Ansøgere til puljen kan være folkeoplysende foreninger,

haller, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i

Slagelse Kommune, der har fritids- og idrætsaktiviteter for kommunens borgere eller faciliteter, som benyttes af fritidsbrugere/idrætsudøvere.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Fritidsafdelingen kan endvidere selv tage initiativ til etablering/renovering af faciliteter eller igangsætning af nye initiativer, aktiviteter og arrangementer, der er til gavn for fritids- og idrætslivet i kommunen.  

Hvad kan der ydes tilskud til?
 • Nye initiativer, der ikke er folkeoplysende

 • Etablering af nye faciliteter eller renovering af eksisterende faciliteter

 • Afholdelse af mesterskaber

 • Enkeltstående arrangementer, der ikke er folkeoplysende

 • Understøttende aktiviteter ved arrangementer, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold.

Tryk på den kommune I hører til, og kom direkte
over på kommunens side hvor I kan søge i tilskudspuljen.
kommune.png
Slagelse kommune.jpg
Sorø kommune.png
Ringsted kommune.png
kalundborg kommune.png

Fundraising

TIPS OG TRICKS

Der er mange puljer og fonde, hvor spejdere kan søge tilskud til for

eksempel ture, lejre, arrangementer, materiel, at ombygge eller

bygge en ny spejderhytte.

Læs mere i DDS´    spændende og brugbare artikler:

 

"Penge til Spejd"  https://dds.dk/artikel/penge-til-spejd

"Fundraising i gruppen"  https://dds.dk/artikel/fundraising-i-gruppen

"Gode råd til fundraising" https://dds.dk/artikel/gode-rad-til-fundraising

DDS_logo_hvid2_473x195_web.png
Facebook_logo.jpg

Det Danske Spejderkorps har også en Facebooksiden "Fundraising i Det Danske Spejderkorps" 

Fundraising i Det Danske Spejderkorps er for alle med interesse i at dele, inspirere og blive

klogere på fundraising til spejdergrupperne.

Meld dig ind hvis du vil være klogere på Fundraising som spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps!

Fundraising
bottom of page