top of page

Info >  Forsikringer

Forsikringer

Kære grupper, arrangementer og centre.

Det Danske Spejderkorps tegner nu fælles ulykkesforsikring for alle medlemmer.

 

En fælles ulykkesforsikring for medlemmer i Det Danske Spejderkorps har gennem længere tid været drøftet i korpsledelsen, og det er nu besluttet, at vi pr. 1 januar 2015 tegner en ulykkesforsikring for samtlige medlemmer af Det Danske Spejderkorps - både børn og voksne.

 

En fælles ulykkesforsikring vil sikre, at grupper og enheder ikke er i tvivl om, hvorvidt de er forsikret eller ej. I dag er det en mulighed for grupper og enheder at tegne en ulykkesforsikring via Korpskontoret, men ikke alle gør brug heraf. Fremover vil ledere, skadelidte og pårørende vide, at medlemmer altid er forsikret igennem Det Danske Spejderkorps. Den fælles ulykkesforsikring vil kommunikeres bredt via korpsets medier i løbet af efteråret.

 

For grupper, anerkendte arrangementer og centrer betyder det følgende:

 

  • Grupperne skal ikke længere indberette det antal personer, som ønskes forsikret, men korpset sørger for at give et totalt medlemstal til Tryg.

  • Korpset vil fremover dække omkostningerne forbundet med ulykkesforsikringen, så grupperne skal ikke længere medregne denne post i deres budget.

  • Tryg sørger for, at den nuværende ulykkesforsikring automatisk bliver afgangsført pr. 31. december 2014. Derfor skal de grupper, der i dag har tegnet ulykkesforsikring via Korpskontoret, ikke foretage sig yderligere.

  • Det er ikke muligt at vælge andre dækninger end nedenstående. Der kan således være grupper, som vil få en lavere dækning med den nye kollektive ordning. Såfremt man som gruppe eller enhed ønsker en højere dækning, kan grupper og enheder tegne en supplerende forsikring uden om korpset.

 

Dækningen er følgende:

  • Erstatning ved død: 24.833 kr.

  • Erstatning ved 100% invaliditet: 181.407 kr.

  • Tandskade og farlig sport er meddækket

  • Forsikringen dækker i Norden, Grønland og EU. Den dækker desuden i resten af verden ved ophold på op til 12 måneders varighed.

 

Ved spørgsmål kontakt administrationschef Jan Munkholm jm@korpskontoret.dk.

 

Venlig hilsen

Jan Munkholm
Administrationschef
Spejdernes Administrationsfællesskab


Korpskontor for
Det Danske Spejderkorps
og De grønne pigespejdere
Arsenalvej 10
1436 København K
Mobil: 5115 5616
e-mail: jm@korpskontoret.dk

bottom of page