Programfornyelse

Som noget nyt afholder Antvorskov Division et oplæg om programfornyelse og mærker med Troels Forchhammer som foredragsholder.

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 19.00-21.30.

Arrangementet afholdes i Kløverhuset, Teglværksvej, 4200 Slagelse

For gruppe- og greneledere

Over de seneste år er der arbejdet intenst med at forny og udvikle programmet i Det Danske Spejderkorps. Mange af delresultaterne har været formidlet på forskellige arrangementer, men her i foråret ruller den første store mænge af nye konkrete materialer ud til grupperne.


At indhente ny viden eller lave nye materialer skaber i sig selv ikke bedre spejderarbejde i grupperne, det sker først hvis I kender, reflekterer over og

ønsker at bruge det. I processen fra nyt materiale til kvalificeret brug

er der et stykke vej, at deltage i en introduktion til materialerne er en af vejene.


Ved introduktionen bliver der mulighed for at:

- Få en kort opsummering af aktuel viden om børn og unge

- baggrunden for Programfornyelsen

- Høre om og arbejde med nogle af de elementer i grundlaget som er revideret eller udviklet. Det være sig: Aldersinddeling, Udviklingskompasset, Dannelsestrin og Spejdermetoden

- Få indblik i de konkrete materialer, mærker og ledervejledninger, som udsendes i foråret


Formen vil være en veksling mellem oplæg, ’smagsprøver’, og ikke mindst dialog og vidensdeling.


Pris: 10 kr/person på mobilpay 20498617.


S.U. Tilmelding senest d. 1. juni gruppevis til

Divisions Projekt Koordinator Lisbeth Weber.

Find Lisbeth på vores kontakt side.


Vel mødt!

Venlig hilsen

Divisionsledelsen