top of page

Divisionchefernes årsberetning

Her finder du Hans og Tinas beretning for 2021. Udgivet 31. marts 2022 i lederbladet "De grå".


Nå, endnu et år med Covid-19

Det skal ikke være en hemmelighed at denne beretning er en smule svær at skrive, da vi i 2021 endnu engang måtte konstatere at rigtigt mange spejderarrangementer (i hvert fald dem med mere end et par håndfulde deltagere) ikke kunne afholdes. Fra Divisionsledelsens side kunne vi, til gengæld, med glæde kigge på fra sidelinjen, da rigtigt mange grupper kunne afholde deres almindelige møder – dog kun udenfor.

Vi kunne ikke engang afholde vores traditionsrige Nytårstaffel, stil stor ærgrelse for alle.

Den genoplivede gamle kending, Klotur, måtte også aflyses da det ikke var mulige at samle personer der ikke var i samme ’boble’.
Grupperådsmøder

Da det kom til grupperådsmøderne, mødte vi alle også store udfordringer. Ikke alle kommuners Folkeoplysningsudvalg var lige villige til at dispensere for reglerne om afholdelse af fysiske bestyrelsesmøder, så der var gang i gennemlæsningen af regler og muligheder, for rigtigt mange. Det lykkedes dog for en del at få afholdt grupperådsmøderne online, med en passende dispensation. En del andre fik flyttet afholdelsen til forsommeren, hvor det var muligt at afholde møderne uden for.Vandrebamsen Anton

Anton Antvorskov, vores vandrebamse, blev i Korsør men flyttede til en anden gruppe, det Korsør Spejderne havde haft den største procentvise fremgang – Så der fik han et nyt hjem.


Sommeren 2021

I løbet af sommeren, var det ligesom om Corona var blevet glemt. Mange grupper kunne afholde mindre lejre, ligesom langt de fleste (hvis ikke alle?) grupper kunne sende spejdere på sommerlejr. Der blev også afholdt en del gren-arrangementer i den periode hvor det var muligt. Vi løb dog ind i at rigtigt mange konfirmationer, jubilæer, runde fødselsdage, og andre ikke-uniformerede arrangementer også var blevet skubbet til sensommeren. Det var derfor ikke muligt at afholde alt det vi havde håbet, men det var langt bedre end ingenting.


Divisionens hytter og grunde

Hytterne og grunde fik, ligesom 2021, en del kærlighed. På Oldebjerg blev en større del af grunden planet og fik sået græs, så der langt mere lejrplads. Kobækhyttens toiletbygning fik et serviceeftersyn, ligesom der er kommet en rigtigt flot skilt på gavlen. For Spejd-Niløse er der blevet lagt en del energi i at få godkendt byggetilladelsen til den kommende bålhytte. Dette flader forhåbentligt endelig på plads i starten af 2022.


Divisionsrådsmødet 2021

Divisionsrådsmødet blev afholdt på et mærkeligt tidpunkt, nemlig i sensommeren. For første gang blev vores Divisionsrådsmøde udstyret med en beredskabsplan og havde godkendelse af politiet, for at være sikker på at vi måtte afholde det.


Grupperne blev opdelt i ’Nord-smølfer’ og ’Syd-smølfer’ med et ’Ingen-mands-land’ i mellem, for at det kunne afholdes Corona-rigtigt. Der var, alt taget i betragtning, et rigtigt godt fremmøde og endnu engang oplevede vi en stort opbakning fra alle grupper.

Et af årets højdepunkter!


Nye vedtægter

2021 blev også året hvor Korpset fik nye vedtægter – efter et ekstraordinært korpsrådsmøde. Vores vedtægter blevet, i løbet af året, gennemarbejdet i online udvalg og til en masse forskellige workshops. Alt i alt, en proces med et godt resultat, der under alle omstændigheder viser at vi i spejderkorpset har hjerteblod og en villighed til det demokratiske arbejde.


Til sidst skal der, som sædvanlig, gives en kæmpe tak til alle jer, der lægger kræfter i vores hytter og dem der bruger mange timer på at søge diverse fonde om midler og udføre alle de, til tider, tunge administrative arbejdsopgaver.


Med Spejderhilsen,

Hans og Tina

Σχόλια


bottom of page